انواع روشهاي استفاده بیمه درمان تکمیلی انفرادی

2 سال پیش
انواع روشهای استفاده بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان

  انواع روشهاي استفاده بیمه درمان تکمیلی انفرادی

بيمه شده با دريافت معرفي نامه از اداره صدور و خسارت بيمه هاي درمان/ شعب و يا  باجه ها، به مراکز درماني طرف قرارداد جهت انجام برخي خدمات درماني پاراکلينيکي مراجعه مي نمايد (انواع روشهاي استفاده بیمه درمان تکمیلی انفرادی).

در صورتي که مرکز طرف قرارداد با بيمه درماني ديگری(مانند بيمه تامين اجتماعي، خدمات درماني، بيمه ارتش و ….) باشد هزينه خدمات درماني پاراکلينيکي بر اساس تعرفه بيمه گر اول محاسبه شده و مابه التفاوت هزينه درماني پاراکلينيکي انجام شده توسط بیمه درمان تکمیلی انفرادی بيمه سامان پرداخت خواهد شد و نيازي به پرداخت هيچ گونه هزينه اي از طرف بيمه شده نخواهد بود مشروط بر اينکه سهم بيمه سامان از حداکثر سقف معرفی نامه تجاوز ننمايد (که در اين صورت مازاد بر سقف تعهدات بر عهده بيمه شده مي باشد.)

ثبت نام بیمه درمان تکمیلی انفرادی

در صورتيکه مرکز درماني با بيمه گر اول طرف قرارداد نباشد و يا هزينه به هر دليلي آزاد محاسبه گردد ، بيمه شده بايستي فرانشيز مندرج در معرفينامه را پرداخت نمايد، مشروط بر اينکه سهم بيمه سامان از سقف معرفی نامه تجاوز ننمايد. در غير اينصورت علاوه بر فرانشيز مابه التفاوت هزينه هاي پرداختي بر عهده بيمه شده مي باشد.

در نهايت اصل سند توسط طرف مرکز قرارداد براي پرداخت به بيمه گر ارسال خواهد شد .

  • مراجعه به مرکز طرف قرارداد بدون معرفي نامه :

خسارت بر اساس تعرفه مرکز محاسبه و پرداخت مي گردد و مابه التفاوت تعرفه مشمول کسور مي گردد .

  • مراجعه به مرکز غير طرف قرارداد :

بيمه شدگان بیمه تکمیلی، کليه هزينه هاي پاراکلينيکي را پرداخت نموده و اصل کليه مدارک را از مرکزدرماني دريافت و به بيمه گذار تحويل ميدهد.

بيمه گذار به صورت مستقيم و يا از طريق نماينده مدارک هزينه هاي مربوط به بيمه نامه ها  را همراه با نامه اي به (اداره صدور و خسارت بيمه هاي درمان /شعبه مربوطه/باجه داراي مجوز پرداخت خسارت) ارسال مي نمايد.

خسارت بر اساس مراکز هم طراز محاسبه و مازاد تعرفه ها مشمول کسور مي گردد . هم طرازي بر اساس دولتي و خصوصي بودن مرکز صورت مي گيرد .

در مرکز خصوصي به شکل آزاد، بر اساس تعرفه استاني پرداخت مي شود . اگر دريافتي از تعرفه استاني کمتر باشد با کسر فرانشيز مقرر در قرارداد پرداخت مي شود. ولي اگر دريافتي از تعرفه بالاتر باشد از تعرفه استاني فرانشيز کسر و پرداخت مي گردد .

کلیه هزینه های انجام شده در خارج از کشور با رعایت موارد مندرج دراین دستورالعمل وضوابط معین در بیمه نامه و با تأیید سفارت جمهوری اسلامی  در کشور محل انجام هزینه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

همترازی صورت هزینه های انجام شده در خارج از کشور معادل بالاترین تعرفه مراکز پزشکی طرف قرارداد تهران با درجه  ارزشیابی ۱ خصوصی هر کدام که کمترباشد قابل پرداخت است .به هر صورت مجوز پرداخت می بایست از طریق اداره خسارت بیمه های درمان دریافت شود.

  انواع روشهاي استفاده بیمه درمان تکمیلی انفرادی

بیمیو سامانه آنلاین مشاوره، مقایسه و خرید بیمه سامان است. در وبسایت بیمیو می توانید انواع بیمه نامه های شرکت بیمه سامان را استعلام بگیرید و بیمه نامه مورد نظر خود را آنلاین سفارش دهید. در سامانه بیمیو بیمه‌نامه شما در کوتاهترین زمان توسط کارشناسان صادر شده و به آدرس دلخواه شما ارسال می گردد.

ثبت نام بیمه درمان تکمیلی انفرادی

 

صدور معرفی نامه

مراکز طرف قرارداد 

راهنمای تکمیل خسارت

استعلام آنلاین خسارت درمان

0
برچسب ها :

بدون دیدگاه

گروه مالی سامان

کد تخفیف صد هزار تومانی خرید بیمه درمان تکمیلیDARMAN99ثبت نام
+