بیمه تکمیلی فردی یا انفرادی سامان

3 ماه پیش
بیمه تکمیلی فردی یا انفرادی سامان

بیمه تکمیلی فردی یا انفرادی سامان

به لحاظ اقتصادی هر خانواده ای برای جبران هزینه های درمانی نیازمند بیمه تکمیلی می باشد. اصولا بیمه درمان تکمیلی جزو بیمه نامه هایی هست که شرکت های بیمه گر به علت بالا بودن ریسک این نوع بیمه نامه معمولا به صورت گروهی ارائه می گردد. ولی شرکت بیمه سامان بیمه درمان تکمیلی را به صورت بیمه تکمیلی فردی یا انفرادی ارائه کرده است.

بیمه تکمیلی انفرادی سامان توانسته است به دغدغه های درمانی بسیاری از خانواده ها و افراد در ایران پایان دهد. شرکت بیمه سامان بیمه درمان تکمیلی انفرادی را در ۶ طرح متنوع و در قالب تعهدات و پوشش های درمانی مختلف ارائه می‌دهد. طرح‌های متنوع بیمه تکمیلی انفرادی سامان به ترتیب زیر می‌باشد:

شاید بخواهید بدانید: سفارش آنلاین بیمه درمان تکمیلی

ثبت نام بیمه درمان تکمیلی انفرادی

مدارک لازم برای خرید بیمه تکمیلی انفرادی سامان

 • ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد درﻣﺎن اﻧﻔﺮادی (ﻓﻘﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﺻﻠﯽ).
 • تکمیل فرم پرسشنامه سلامت برای ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن فرعی و اصلی
 • تصویر ﺻﻔﺤﻪ اول ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ برای ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن فرعی و اصلی
 • تصویر ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ برای ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن فرعی و اصلی
 • تصویر ﺻﻔﺤﻪ اول دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ برای ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن فرعی و اصلی
 • ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار اﺻﻠﯽ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ
 • درﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط، ارﺳﺎل ﮐﭙﯽ ﭼﮏ ﺑﺪون درج ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺴﻂ و در وﺟﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

شاید بخواهید بدانید: راهنمای پرداخت خسارت بیمه درمان تکمیلی سامان

خرید آنلاین بیمه درمان تکمیلی

مدت زمان و مراحل پرداخت خسارت بیمه درمان انفرادی سامان

زمانبندی پرداخت خسارت بیمه درمان تکمیلی سامان پس از تشکیل پرونده در شرکت بیمه سامان برای هزینه‌های پاراکلینیکی حداکثر ۱۰ روز کاری و برای هزینه‌های بیمارستانی حداکثر ۳۰ روز کاری می‌باشد.

همچنین مراحل دریافت خسارت به صورت زیر می‌باشد:

 • اعلام کتبی خسارت از طرف ‌بیمه‌گذار در فرم مربوطه
 • ثبت و تشکیل پرونده خسارت توسط ‌بیمه‌گر
 • جمع آوری مدارک اولیه جهت تشکیل پرونده و بررسی آن
 • بررسی و ارزش گذاری هزینه نقص عضو توسط پزشک معتمد
 • رسیدگی و ارزیابی خسارت پس از کارشناسی و تکمیل مدارک و تعیین حدود تعهدات ‌بیمه‌گر
 • محاسبه خسارت
 • صدور حواله خسارت

 

صدور معرفی نامه

مراکز طرف قرارداد 

راهنمای تکمیل خسارت

استعلام آنلاین خسارت درمان

بیمیو سامانه آنلاین مشاوره، مقایسه و خرید بیمه سامان است. در وبسایت بیمیو می توانید انواع بیمه نامه های شرکت بیمه سامان را استعلام بگیرید و بیمه نامه مورد نظر خود را آنلاین سفارش دهید. در سامانه بیمیو بیمه‌نامه شما در کوتاهترین زمان توسط کارشناسان صادر شده و به آدرس دلخواه شما ارسال می گردد.

ثبت نام بیمه درمان تکمیلی انفرادی

0

بدون دیدگاه

گروه مالی سامان

صد هزار تومان تخفیف خرید بیمه تکمیلی انفرادیثبت نام
+