بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان | یک فرصت خوب

3 سال پیش
بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان

بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان

شرکت بیمه سامان به عنوان شرکت پیشرو در ارائه خدمات بیمه های درمان تکمیلی انفرادی از سال ۱۳۹۵ در کنار بیمه عمر و تشکیل سرمایه ارائه داد که به طور جدی می توان گفت اولین شرکت بیمه گر اقدام به ارائه چنین بیمه ای کرد.

بیمه درمان انفرادی سامان تمام هزینه های بیمارستانی را تا سقف های معینی تحت پوشش قرار می دهد. در این بیمه نامه هزینه های بیمارستانی، جراحی، پاراکلینیکی، ویزیت دارو، زایمان و بسیاری از خدمات بیمه ای را ارائه می دهد.

همانطور که می دانید بیمه های درمان تکمیلی در تمامی شرکت های بیمه به صورت گروهی ارائه می گردد ولی بیمه سامان توانست با بررسی هایی که انجام داد این محصول را در قالب طرح های اقتصادی، منتخب، ویژه، جامع و ممتاز ارائه دهد و هریک از طرح ها پوشش های زایمان، بیمارستانی، جراحی، پاراکلینیکی، ویزیت دارو، دندانپزشکی، جراحی های سرپایی و خدمات آزمایشگاهی را تا سقف معینی را تحت پوشش می دهد.

ثبت نام بیمه درمان تکمیلی انفرادی

ثبت نام بیمه درمان تکمیلی انفرادی

بیمه درمان تکمیلی سامان جبران بخشی از هزينه‌هاي بيمارستاني و جراحي ناشي از بيماري، حادثه و ساير پوشش‌هاي اضافي درمانی بيمه‌شدگان است كه در تعهد بيمه‌گر پايه نیست و طي اين بيمه‌نامه در تعهد بيمه‌گر قرار گرفته است. در این بیمه نامه هر واقعه ناگهاني ناشي از يك عامل خارجي كه بدون قصد و اراده بيمه‌شده اتفاق افتاده و منجر به جرح، نقص عضو، ازكارافتادگي و يا فوت بيمه‌شده گردد تحت پوشش می باشد همچنین هرگونه عارضه جسمي و اختلال در اعمال طبيعي و جهاز مختلف بدن طبق تشخيص پزشك باشد نیز تحت پوشش بیمه تکمیلی است.

جدول حق بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان

شاید بخواهید بدانید: شرایط عمومی بیمه درمان انفرادی سامان

طرح پایه:

طرح پایه بیمه درمان تکمیلی سامان فقط برای بیمه گذاران عمر ارائه می گردد که در این طرح جبران هزینه‌های بستری، جراحی، شیمی درمانی، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، گامانایف و انواع سنگ شکن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود Daycareرا تا سقف ۱۰ میلیون تومان و اعمال جراحی مهم با احتساب بند ۱ مربوط به سرطان، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع ( به استثنای دیسک ستون فقرات)، گامانایف، قلب، پیوند ریه، کبد، مغز استخوان تا سقف ۲۰ میلیون تومان همچنین جبران هزینه‌های آمبولانس شهری و بین شهری تا سقف ۱۰۰ هزار تومان تحت پوشش بیمه تکمیلی است.

پوشش های طرح پایه درمان تکمیلی انفرادی سامان

طرح اقتصادی:

این طرح برای خانواده هایی که از نظر مالی در مضیقه هستن بسیار خوب و دارای پوشش های حداقلی می باشد در طرح اقتصادی بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان جبران هزینه‌های بستری، جراحی، شیمی درمانی، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، گامانایف و انواع سنگ شکن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود Daycare تا سقف ۳ میلیون تومان، جبران هزینه‌های زایمان اعم از طبیعی و سزارین تا سقف یک میلیون پانصد هزار تومان، پاراکلینیکی گروه اول: جبران هزینه‌های سونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسکن، انواع آندوسکوپی، ام آرای، اکوکاردیوگرافی، استرس اکو، دانستیومتری ۳۰۰ هزار تومان و دندانپزشکی (به استثنای ایمپلنت و ارتودنسی و دندان مصنوعی و جراحی لثه) تا سقف ۱۰۰ هزار تومان تحت پوشش قرار می گیرد.

پوشش های طرح اقتصادی درمان تکمیلی انفرادی سامان

طرح منتخب

این طرح نسبت به طرح اقتصادی داری پوشش های بهتری است به عنوان مثال سقف پوشش هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی در این طرح به ترتیب ۵ و ۱۰ میلیون تومان می باشد و هزینه های دندانپزشکی نسبت به طرح اقتصادی ۲ برابر و تا سقف ۲۰۰ هزار تومان است.

در طرح منتخب پاراکلینیکی گروه دوم: جبران هزینه‌های مربوط به تست ورزش، تست آلرژی، تست تنفسی (اسپیرومتری PFT) نوارعضله(EMG) ، نوارعصب(NCV) ، نوارمغز (EEG)، نوارمثانه (سیستومتری یاسیستوگرام)، شنوایی سنجی، بینایی سنجی ، هولترمانیتورینگ قلب، آنژیوگرافی چشم تا سقف ۲۵۰ هزار تومان، جبران هزینه‌های جراحی‌های مجاز سرپایی: شکستگی و دررفتگی، گچ گیری، ختنه، بخیه و کشیدن بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، بیوپسی، تخلیه کیست و لیزردرمانی تا سقف ۲۵۰ هزارتومان تحت پوشش است.

پوشش های طرح منتخب درمان تکمیلی انفرادی سامان

طرح ویژه

این طرح برای خانواده هایی مفید است که از نظر مالی در سطح متوسطی قرار دارند و می توانند از سطح پوشش خوبی استفاده نمایند این طرح به لحاظ هزینه ها درمانی نسبت به طرح اقتصادی و طرح منتخب کاملتر و و پوشش های ماسب تری دارد به عنوان مثال پوشش هزینه های زایمان در این طرح تا سقف ۳ میلیون تومان می باشد و دندانپزشکی هم تا سقف ۵۰۰ هزار تومان پوشش دارد.

جبران هزینه‌های خدمات آزمایشگاهی : آزمایش‌های تشخیص پزشکی، پاتولوژی، آسیب شناسی و ژنتیک پزشکی، انواع رادیوگرافی و نوار قلب و فیزیوتراپی (به استثنا چکاپ) تا سقف ۵۰۰ هزارتومان و هزینه ویزیت و دارو و خدمات اورژانس غیر بستری تا سقف ۵۰۰ هزار تومان تحت پوشش قرار میگیرد.

پوشش های طرح ویژه درمان تکمیلی انفرادی سامان

طرح جامع

همانگونه که از نام این طرح مشخص است این طرح یک طرج جامع با تمامی پوشش ها می باشد که این طرح در نوع خود و در میان سایر طرح های درمان تکمیلی انفرادی دارای مزایای متعددی از قبیل پوشش پاراکلینیکی گروه اول تا سقف یک میلیون و پانصد هزار ریال و خدمات ازمایشگاهی تا سقف ۷۵۰ هزار تومان است

در طرح جامع دندانپزشکی (به استثنای ایمپلنت و ارتودنسی و دندان مصنوعی و جراحی لثه) یک میلیون تومان، جبران هزینه‌های بستری، جراحی، شیمی درمانی، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، گامانایف و انواع سنگ شکن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود Daycare تا سقف ۱۵ میلیون تومان و هزینه ویزیت و دارو و خدمات اورژانس غیر بستری تا سقف ۸۰۰ هزار تومان تحت پوشش قرار می گیرد.

ثبت نام بیمه درمان تکمیلی انفرادی

شاید بخواهید بدانید: طرح جامع درمان تکمیلی سامان

پوشش های طرح جامع درمان تکمیلی انفرادی سامان

طرح ممتاز

طرح ممتاز بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان کاملترین طرح بیمه درمان تکمیلی سامان است که در این طرح اعمال جراحی مهم با احتساب بند ۱ مربوط به سرطان، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع ( به استثنای دیسک ستون فقرات)، گامانایف، قلب، پیوند ریه، کبد، مغز استخوان تا سقف ۷۵ میلیون تومان، پاراکلینیکی گروه دوم: جبران هزینه‌های مربوط به تست ورزش، تست آلرژی، تست تنفسی (اسپیرومتری PFT) نوارعضله(EMG) ، نوارعصب(NCV) ، نوارمغز (EEG)، نوارمثانه (سیستومتری یاسیستوگرام)، شنوایی سنجی، بینایی سنجی ، هولترمانیتورینگ قلب، آنژیوگرافی چشم تا سقف یک میلیون تومان، دندانپزشکی (به استثنای ایمپلنت و ارتودنسی و دندان مصنوعی و جراحی لثه) تا سقف یک میلیون تومان، جبران هزینه‌های زایمان اعم از طبیعی و سزارین تا سقف ۵ میلیون تومان و جبران هزینه‌های سونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسکن، انواع آندوسکوپی، ام آرای، اکوکاردیوگرافی، استرس اکو، دانستیومتری دو میلیون تومان تحت پوشش قرار می گیرد.

شاید بخواهید بدانید: طرح ممتاز درمان تکمیلی سامان

پوشش های طرح ممتاز درمان تکمیلی انفرادی سامان

بیمیو سامانه آنلاین مشاوره، مقایسه و خرید بیمه سامان است. در وبسایت بیمیو می توانید انواع بیمه نامه های شرکت بیمه سامان را استعلام بگیرید و بیمه نامه مورد نظر خود را آنلاین سفارش دهید. در سامانه بیمیو بیمه‌نامه شما در کوتاهترین زمان توسط کارشناسان صادر شده و به آدرس دلخواه شما ارسال می گردد.

 

ثبت نام بیمه درمان تکمیلی انفرادی

 

 

صدور معرفی نامه

مراکز طرف قرارداد 

راهنمای تکمیل خسارت

استعلام آنلاین خسارت درمان

0
برچسب ها :

بدون دیدگاه

گروه مالی سامان

کد تخفیف صد هزار تومانی خرید بیمه درمان تکمیلیDARMAN1400ثبت نام
+