بیمه مسافرتی سامان

4 سال پیش
شرایط عمومی بیمه مسافرتی سامان
خرید آنلاین بیمه مسافرتی

راهنمای خرید آنلاین بیمه مسافرتی سامان در بیمیو

پرسش و پاسخ‌های متداول بیمه مسافرتی سامان

مدت بیمه مسافرتی حداکثر چند روز است؟

به میزان تعداد روزهای سفر مسافر است اما طبق آیین نامه بیمه مرکزی، بیشتر از ۹۲ روز اقامت متوالی نباید باشد.

مدت بیمه مسافرتی حداکثر چند روز است؟

به میزان تعداد روزهای سفر مسافر است اما طبق آیین نامه بیمه مرکزی، بیشتر از ۹۲ روز اقامت متوالی نباید باشد.

مدت بیمه مسافرتی حداکثر چند روز است؟

به میزان تعداد روزهای سفر مسافر است اما طبق آیین نامه بیمه مرکزی، بیشتر از ۹۲ روز اقامت متوالی نباید باشد.

مدت بیمه مسافرتی حداکثر چند روز است؟

به میزان تعداد روزهای سفر مسافر است اما طبق آیین نامه بیمه مرکزی، بیشتر از ۹۲ روز اقامت متوالی نباید باشد.

مدت بیمه مسافرتی حداکثر چند روز است؟

به میزان تعداد روزهای سفر مسافر است اما طبق آیین نامه بیمه مرکزی، بیشتر از ۹۲ روز اقامت متوالی نباید باشد.

مدت بیمه مسافرتی حداکثر چند روز است؟

به میزان تعداد روزهای سفر مسافر است اما طبق آیین نامه بیمه مرکزی، بیشتر از ۹۲ روز اقامت متوالی نباید باشد.

مدت بیمه مسافرتی حداکثر چند روز است؟

به میزان تعداد روزهای سفر مسافر است اما طبق آیین نامه بیمه مرکزی، بیشتر از ۹۲ روز اقامت متوالی نباید باشد.

مدت بیمه مسافرتی حداکثر چند روز است؟

به میزان تعداد روزهای سفر مسافر است اما طبق آیین نامه بیمه مرکزی، بیشتر از ۹۲ روز اقامت متوالی نباید باشد.

مدت بیمه مسافرتی حداکثر چند روز است؟

به میزان تعداد روزهای سفر مسافر است اما طبق آیین نامه بیمه مرکزی، بیشتر از ۹۲ روز اقامت متوالی نباید باشد.

مدت بیمه مسافرتی حداکثر چند روز است؟

به میزان تعداد روزهای سفر مسافر است اما طبق آیین نامه بیمه مرکزی، بیشتر از ۹۲ روز اقامت متوالی نباید باشد.

مدت بیمه مسافرتی حداکثر چند روز است؟

به میزان تعداد روزهای سفر مسافر است اما طبق آیین نامه بیمه مرکزی، بیشتر از ۹۲ روز اقامت متوالی نباید باشد.

مدت بیمه مسافرتی حداکثر چند روز است؟

به میزان تعداد روزهای سفر مسافر است اما طبق آیین نامه بیمه مرکزی، بیشتر از ۹۲ روز اقامت متوالی نباید باشد.

آرامش خاطر با بیمه مسافرتی سامان ، به دور از هر گونه نگرانی سفر کنید 


در طراحی این محصول، کلیه ریسک های شما، قبل از شروع سفر، حین آن مد نظر قرار گرفته است، خدمات ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته، اپراتور فارسی زبان بخشی از خدمات پس از فروش این محصول می باشند.

پراتور فارسی زبان ۲۴ ساعت، ۷ روز هفته

کلیک کنید تا متن دکمه را تغییر دهید. این یک متن آزمایشی است و این افزونه توسط وبسایت فــول ای پـــی اس ترجمه شده است.

پراتور فارسی زبان ۲۴ ساعت، ۷ روز هفته

کلیک کنید تا متن دکمه را تغییر دهید. این یک متن آزمایشی است و این افزونه توسط وبسایت فــول ای پـــی اس ترجمه شده است.

گروه مالی سامان

کد تخفیف صد هزار تومانی خرید بیمه درمان تکمیلیDARMAN1400ثبت نام
+