مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه تکمیلی سامان

3 سال پیش
مدارک لازم برای دریافت خسارت ، بیمه تکمیلی سامان

مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه تکمیلی سامان

مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه تکمیلی سامان: جهت تشكيل پرونده خسارت مي بايست مدارک توسط واحد صادر کننده بیمه نامه درمان تکمیلی سامان و خسارت بيمه هاي درمان به ترتيب ذيل در پرونده خسارت بیمه تکمیلی سامان چيدمان شده باشند:

الف – برگه پزشک معتمد

ب –  برگه محاسبه هزينه هاي بيمارستاني درمان تکمیلی سامان.

ج – معرفي نامه صادره توسط واحد خسارت بیمه سامان (در صورتیکه معرفي نامه براي مراكز درمانی طرف قرارداد بیمه سامان صادر شده باشد.)

د – نامه بيمه گذار/نماينده يا مركز درماني.

ثبت نام بیمه درمان تکمیلی انفرادی

مدارک مورد نياز جهت بررسي اسناد بيمارستاني بیمه درمان تکمیلی سامان

اصل صورتحساب هزینه های بیمارستان که به تایید و مهر بيمارستان يا حسابداري رسیده باشد (در صورت هرگونه خط خوردگي مجددا” بايد تاييد شود)

نکته : در صورت که  بخشی از هزینه ها از طرف بيمه گر پايه دریافت شده باشد باید كپي برابر اصل اسناد از سوي سازمان طرف قرارداد دریافت شده باشد.

۱- اصل ريز داروهای مورد استفاده کخ به تایید و مهر داروخانه بيمارستان رسیده باشد.

۲- اصل قبض پرداختی رسيد و رونوشت جواب راديوگرافي، آزمايشگاه، R.I، سي تي اسكن، اكو، تست ورزش،سونوگرافي، ماموگرافي، مانيتورينگ، آنژيوگرافي و …

۳- دریافت اصل گواهی مهر شده از پزشك مشاور مبني بر تعداد مشاوره صورت گرفته .

۴- گواهي تایید شده جلسات فيزيوتراپي با تاریخ و تعداد جلسات انجام شده.

۵- در صورت دريافت هزينه از سوي بيمه گر پايه گواهی مبلغ پرداختی از سوی سازمان

 

شاید بخواهید بدانید: هزینه های پاراکلینیکی بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان

  در صورت انجام درمان طبی :

در صورت انجام درمان طبی مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه تکمیلی سامان شامل:

۱- ارائه برگه سیر بیماری

۲- ارائه گواهی پزشک با توجه به تعداد ویزیت های انجام گرفته

در صورت عمل جراحی :

در صورت انجام اعمال جراحی  مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه تکمیلی سامان شامل:

۱- ارائه برگه شرح و ریز عمل جراحي صورت گرفته .

۲- اصل گواهي جراح که به تایید و مهر پزشک جراح رسیده باشد.

۳- ارائه اصل گواهی بیهوشی که به تایید پزشک بیهوشی رسیده باشد.

۴- اصل گواهي كمك جراح ممهور به مهر پزشك.

۵- اصل ريز داروها و وسايل مصرفي اتاق عمل ممهور به مهر داروخانه بيمارستان.

۶- در صورتی که بیمار جراحي سپتوپلاستي داشته باشد ارائه گرافي قبل از عمل جراحي الزامی می باشد.

۷- در صورت استفاده بیمه گذار از جراحي کورتاژ ارائه برگه سونوگرافي قبل از عمل الزامی می باشد.

۸- ارائه جواب پاتولوژي جهت ساير اعمال جراحي

ثبت نام بیمه درمان تکمیلی انفرادی

شاید بخواهید بدانیدبیمه درمان تکمیلی سامان طرح عقیق

در صورت بستری در بيمارستانهای دولتی :

در صورت بستری در بیمارستان های دولتی  مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه تکمیلی سامان شامل:

۱- اصل صورتحساب بيمارستان ممهور به مهر بيمارستان

۲- اصل ريز كليه مابه التفاوتها ممهور به مهر بيمارستان

پس از تشكيل و چيدمان پرونده کارشناس اداره صدور و خسارت بيمه درمان تکميل بودن مدارک پرونده را بررسي مي نمايد. کارشناس موظف است، چنانچه مدارک ارسالي از جانب بيمه گذار، نماينده و يا مراكز درماني داراي نقص باشد، موارد نقص را جهت برطرف نمودن به صورت مکتوب به بيمه گذار، نماينده و يا مرکز درماني اطلاع دهد. بديهي است کل پرونده نيز بايد جهت اجتناب از مفقودي همراه نامه اعلام نقص عودت گردد.

در صورت کامل بودن مدارک کارشناس بايد  اطلاعات بيمه گذار ، بيمه شده و بيماري را در  قسمت بالاي برگه پزشک معتمد تكميل نموده و جهت تعيين نوع درمان و کد جراحي ، پرونده خسارت را به پزشک معتمد ارجاع مي نمايد.

پزشک معتمد از طريق رجوع به کتاب کاليفرنيا ، نوع درمان بيمه شده را تعيين نموده و چنانچه بيمه شده مورد جراحي قرار گرفته باشد کد جراحي مورد نظر که در کتاب کاليفرنيا تعريف شده است را تعيين نموده و نوع درمان بيمه شده به اضافه واحد جراحي مورد نظر را در برگه پزشک معتمد ثبت نموده و تاييد مي نمايد.

شاید بخواهید بدانید: طرح وصال بیمه درمان تکمیلی سامان

بیمیو سامانه آنلاین مشاوره، مقایسه و خرید بیمه سامان است. در وبسایت بیمیو می توانید انواع بیمه نامه های شرکت بیمه سامان را استعلام بگیرید و بیمه نامه مورد نظر خود را آنلاین سفارش دهید. در سامانه بیمیو بیمه‌نامه شما در کوتاهترین زمان توسط کارشناسان صادر شده و به آدرس دلخواه شما ارسال می گردد.

ثبت نام بیمه درمان تکمیلی انفرادی

 

صدور معرفی نامه

مراکز طرف قرارداد 

راهنمای تکمیل خسارت

استعلام آنلاین خسارت درمان

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

بدون دیدگاه

گروه مالی سامان

کد تخفیف صد هزار تومانی خرید بیمه درمان تکمیلیDARMAN1400ثبت نام
+