مراحل پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث سامان

4 سال پیش
مراحل پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث سامان

مراحل پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث سامان

یکی از مهم‌ترین مراحل فرآیند رسیدگی به پرونده‌هاي خسارت بیمه شخص ثالث سامان، مرحله پذیرش می‌باشد بنابراین در هنگام پذیرش با دقت نسبت به اظهارات مراجعین و در صورت وجود گزارشات مراجع ذیصلاح  و البته با برخورد مناسب که موجب بار روانی مثبت در آغاز کار براي مراجعین می‌باشد، اقدامات صورت پذیرد (مراحل پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث سامان).

مدارک مورد نیاز در انواع خسارت بیمه شخص ثالث سامان:

خسارت‌های بدون گزارش مقامات انتظامی (بدون کروکی)

تشکیل پرونده با توجه به  ۲٫۵درصد دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام (ماده ۴۰ قانون شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵):

–  وجود هر دو خودرو مقصر و زیان‌دیده به همراه رانندگان زمان وقوع حادثه

– فرم قبول تقصیر که می بایست تکمیل و مورد تایید و امضای طرفین قرار گیرد.

– اصل بیمه‌نامه‌های مقصر و زیاندیده که در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر  باشند.

–  اصل گواهینامه‌های مقصر و زیان‌دیده

–  اصل یا تصویر برابر اصل کارت ملی طرفین حادثه

–  اصل و تصویر کارت یا شناسنامه مالکیت خودروی زیاندیده

–  اخذ برش اعلام خسارت مربوطه  (کوپن)

–  مستند شناسایی مالکیت و شناسایی وسایل نقلیه طرفین حادثه، درخصوص خسارت های بیش از ۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰ ریال اصل تصویر شناسنامه مالکیت

شاید بخواهید بدانید: تمدید بیمه شخص ثالث سامان

  • خسارت‌های با گزارش مقامات انتظامی کروکی (سازشی)

–  مراجعه و حضور راننده زیان‌دیده و در صورت لزوم مالک قانونی به همراه اصل و تصویر سند مالکیت

–  تصویر گواهینامه رانندگی مسئول حادثه، مگر اینکه مشخصات کامل گواهینامه در گزارش کارشناسی راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه درج‌گردیده یا اینکه راننده مسئول حادثه فاقد گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله موجد حادثه باشد.

–  تصویر مدرک شناسایی وسیله نقلیه مسبب حادثه در صورت وجود.

– تصویر بیمه نامه مقصر به پیوست برش(کوپن) اعلام خسارت مربوط به کارت مقصر حادثه

–  اصل گزارش تنظیمی از سوي مقامات انتظامی (کروکی سازشی)

–  اصل بیمه‌نامه و گواهینامه زیان‌دیده

–  اصل کارت ملی زیان‌دیده

شابد بخواهید بدانید: ۵ نکته کلیدی بیمه شخص ثالث که حتما باید بدانید

خسارت‌های با گزارش مقامات انتظامی (غیر سازشی)

خسارت‌هایی که عموماً به‌واسطه عدم سازش طرفین در زمان وقوع حادثه و یا به هر علت خاص دیگر، کارشناس تصادفات با تنظیم گزارش اولیه طرفین را جهت تعیین تکلیف در خصوص مشخص نمودن مقصر حادثه به مراجع قانونی و قضائی هدایت می‌نماید، بدیهی است طرفین حادثه (مقصر و زیان‌دیده) پس از طی مراحل و تشریفات قانونی با اخذ حکم یا نظریه نهایی مرجع قانونی مربوطه جهت رسیدگی به خسارت به شرکت بیمه مراجعه می‌نماید (البته در برخی موارد علت تنظیم این گزارشات به جهت عدم سازش درصحنه می‌باشد که طرفین پس از آگاه شدن از سیر مراحل به جهت تسریع در انجام امور به شرکت بیمه مراجعه می‌نمایند لذا در این صورت، عدم سازش اولیه در صحنه با قید اینکه در گزارش اولیه کارشناس تصادف پلیس، مقصر را مشخص نموده باشد، نیاز به سایر مدارک مربوط به مراجع ذیصلاح نمی‌باشد.

–  مراجعه و حضور راننده زیان‌دیده و در صورت لزوم مالک قانونی وسیله نقلیه به همراه اصل سند مالکیت

–  تصویر بیمه‌نامه مقصر به انضمام برش اعلام خسارت و تصویر گواهینامه و کارت مقصر

کلیه گزارش‌ها و مستندات مربوط به حادثه و اعلام نظریه و آراء مراجع قانونی و قضایی اعم از:

–  برگه‌های بازجویی طرفین حادثه و اقرار به تقصیر مقصر

–  نظریه کارشناسان تصادفات و رسمی دادگستري

–  نظریه یا راي نهایی مرجع قانونی یا قضایی

توجه : مدارك فوق بایستی توسط مرجع قانونی مربوطه برابر با اصل شده باشد .

بیمیو سامانه آنلاین مشاوره، مقایسه و خرید بیمه سامان است. در وبسایت بیمیو می توانید انواع بیمه نامه های شرکت بیمه سامان را استعلام بگیرید و بیمه نامه مورد نظر خود را آنلاین سفارش دهید. در سامانه بیمیو بیمه‌نامه شما در کوتاهترین زمان توسط کارشناسان صادر شده و به آدرس دلخواه شما ارسال می گردد.

ثبت نام بیمه درمان تکمیلی انفرادی

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

بدون دیدگاه

گروه مالی سامان

کد تخفیف صد هزار تومانی خرید بیمه درمان تکمیلیDARMAN1400ثبت نام
+