نکات بیمه درمان تکمیلی که باید در مورد آن بدانیم..

4 هفته پیش
بیمه درمان تکمیلی و نکاتی که باید در مورد آن بدانیم..

نکات بیمه درمان تکمیلی که باید در مورد آن بدانیم..

شرایط سنی بیمه تکمیلی درمان سامان

نکات بیمه درمان تکمیلی : همانطور که می دانید حداکثر سن بیمه‌شده برای گروه‌‌های کمتر از ۱۰۰۰ نفر، ۶۰ سال است. و برای سن بیش از ۶۰ سال، بیمه‌گر می‌تواند با دریافت حق‌‌بیمه اضافی، پوشش بیمه درمانی را ادامه دهد. افراد سازمان‌ها و صندوق‌‌های بازنشستگی تابع این حکم نبوده و پوشش درمان آنان با پرداخت حق‌‌بیمه اضافی امکان‌ پذیر است.

درصورتی‌ که سن بیمه‌شده در شروع قرارداد کمتر از ۶۰ سال باشد، پوشش بیمه‌ای تا پایان مدت قرارداد ادامه خواهد یافت.

درصورتی‌ که بیمه‌شده در طول مدت بیمه فوت کند. پوشش بیمه‌ای سایر اعضای خانواده بیمه‌شده متوفی به‌ شرط پرداخت حق‌‌بیمه ادامه خواهد داشت.نکات بیمه درمان تکمیلی

فرانشیز بیمه تکمیلی درمان سامان

در مورد بیمه نامه های درمان تکیلی سامان در صورت عدم‌ استفاده از دفترچه های درمانی بیمه‌گر پایه مانند تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، سلامت و ….، فرانشیز هزینه‌های درمان بیمارستانی، جراحی ها، زایمانو نازایی و سایر هزینه‌های تحت پوشش بیمه نامه تکمیلی، حداقل ۳۰ درصد کل هزینه‏‌های درمانی مربوط است و در غیر این‌ صورت معادل سهم بیمه‏‌گر پایه (تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، سلامت، ایرانیان و ….) و حداقل ۳۰ درصد خواهد بود.

شرکت بیمه سامان می‌ تواند صرفا فرانشیز هزینه‌های درمان بیمارستانی، جراحی های سرپایی، عمومی و تخصصی و زایمان و نازایی را با دریافت حق‌‌بیمه اضافی پوشش دهد، در هر صورت حداقل فرانشیز ۱۰‌ درصد هزینه های پایه خواهد بود که قابل بیمه شدن نخواهد بود.

پوشش های بیمه درمان تکمیلی سامان

پوشش های بیمه درمان تکمیلی سامان عبارت اند از هزینه هایی که در برابر بروز بیماری های خدماتی در مراکز درمانی ارائه می دهد. به جهت دریافت خدمات پزشکی خاصی طبق ضوابط و قوانین مراکز درمانی این خدمات را به بیمه گذاران شرکت بیمه سامان ارائه می دهد. پوشش های بیمه درمان تکمیلی سامان عبارت است از:

جبران هزینه های بستری در بیمارستان، انواع جراحی ها، شیمی درمانی، انواع خدمات پاراکلینیکی نظیر: رادیوتراپی آنژیوگرافی قلب همچنین انواع سنگ شکن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود day care

جبران هزینه های اعمال جراحی های مهم مربوط به سرطان مغز و اعصاب مرکزی و نخاع به استثنای دیسک ستون فقرات گامانایف قلب پیوند ریه کبد کلیه و مغز استخوان

0
برچسب ها :

بدون دیدگاه

گروه مالی سامان